Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten Haberler

AR-GE REFORM PAKETİ YASALAŞTI

09 Mart 2016 - Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı araştırma ve geliştirmenin yanı sıra tasarımı da teşvik kapsamına alan 6676 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarım merkezlerinde çalışan tasarım personelini kapsamına alan kanunla, çalışan personelin niteliğini artırmak amacıyla doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilecek. Bunun yanında temel bilimler alanları mezunlarının istihdamı de teşvik edilecek. 

Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs, kredi ve her türlü nakdi yardımlara ilişkin ödemeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılacak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel yarışmalarda ilk 3'e giren öğrencilere, ilgili dallardaki lisans programlarına yerleştirilmelerinde ek puan uygulanarak bilim alanında başarılı öğrenciler teşvik edilecek. 

Araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen gelir, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak. Bu gelirlerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85'i, vergi kesintisi olmadan, ilgili öğretim elemanına ödenecek. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilecek.

 

Ar-Ge Reform Paketinde öne çıkan başlıklar:

  • İhtisas geliştirme bölgeleri oluşturulacak
  • Bakanlık, kira üst limitlerini belirleyebilecek
  • Bölge, en fazla 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilecek
  • Bursiyerler de sigortalı sayılacak
  • Teknogirişim sermayesi desteği
  • Damga vergisinden müstesna olacak
  • Yerindelik ve denetim faaliyetleri

 

 Kanunun tamamına erişmek için tıklayınız.