Organizasyon

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Kadro

Kadro
 Arzu  Eryılmaz

Arzu Eryılmaz

Direktör, İş Geliştirme & İletişim / Director, Business Development & Communication

Av. Ege Koç

Av. Ege Koç

Direktör, Hukuk ve Regülasyon Stratejileri / Director, Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Gözde Çalışır

Gözde Çalışır

Direktör, Operasyon & Proje Geliştirme / Director, Operations & Project Development

 Serap  Demirhas

Serap Demirhas

Direktör, Mali İşler / Director, Financial Affairs

 Volkan Gürler

Volkan Gürler

Direktör, Bina Yönetimi Operasyonu / Director, Facility Management Operations

 Özgür Karadayı

Özgür Karadayı

Direktör, İnşaat Proje / Director, Construction Projects

 Selma Bahçıvanoğlu

Selma Bahçıvanoğlu

Müdür, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Manager, Incubation and Acceleration Programs

 Burcu Seherler Algancı

Burcu Seherler Algancı

Kıdemli Uzman, Pazarlama İletişimi & Etkinlik Yönetimi / Senior Expert, Marketing Communication & Event Management

 Kutay Güneştepe

Kutay Güneştepe

Kıdemli Uzman, İş Geliştirme / Senior Specialist, Business Development

 Gizem  Takıl

Gizem Takıl

Kıdemli Uzman, Pazarlama ve İş Geliştirme / Senior Expert, Marketing and Business Development

 Melike Kuş

Melike Kuş

Uzman, Pazarlama / Expert, Marketing

 Oya Ayanoğlu

Oya Ayanoğlu

Uzman Yardımcısı, Kurumsal İletişim / Assistant Expert, Corporate Communications

 Gizem Yağmur Kılıç

Gizem Yağmur Kılıç

Asistan, İş Geliştirme ve Pazarlama / Assistant, Business Development and Marketing

 Yunis İsmayıl

Yunis İsmayıl

Kıdemli Uzman, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Senior Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Sibel Şerifoğlu

Sibel Şerifoğlu

Uzman Yardımcısı, Kuluçka Merkezi / Assistant Expert, Incubation Center

 Olkan İlter Taş

Olkan İlter Taş

Uzman Yardımcısı, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Assistant Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Hatice Ertüzün

Hatice Ertüzün

Uzman Yardımcısı, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Assistant Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Aslıhan Bülbül

Aslıhan Bülbül

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Ferah Demir

Ferah Demir

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Galip Cansu Güler

Galip Cansu Güler

Müdür, Mali İşler / Manager, Financial Affairs

 Burcu Yüce

Burcu Yüce

Mali Koordinatör, INNOGATE Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı

 Sibel Orman

Sibel Orman

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Dilek  Kaymak Sağıroğlu

Dilek Kaymak Sağıroğlu

Kıdemli Uzman, Mali İşler / Senior Expert, Financial Affairs

 Mustafa Kalkanlı

Mustafa Kalkanlı

Uzman – Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Arife  Yılmaz

Arife Yılmaz

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Merve  Demirkaya

Merve Demirkaya

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Emine Özhan

Emine Özhan

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Neşe İMECİ

Neşe İMECİ

Yönetici Asistanı, Executive Assistant to CEO

 Cesim  Kılıç

Cesim Kılıç

Kıdemli Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Senior Expert, Facility Management Operations

 Sinan Şengül

Sinan Şengül

Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Expert, Facility Management Operations

 Mustafa Çıtır

Mustafa Çıtır

İdari İşler Sorumlusu, Administrative Affairs Responsible

 Emre Gökgöz

Emre Gökgöz

Bilgi İşlem Uzmanı / Expert, IT

 Sultan Yürekli

Sultan Yürekli

Asistan, Operasyon & Proje Geliştirme / Assistant, Operations & Project Development

  Övgü  GÜNGÖR

Övgü GÜNGÖR

Uzman, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Tuğçe AYDEMİR

Tuğçe AYDEMİR

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme / Expert, Operations and Project Development

 Sevgi TÜRE

Sevgi TÜRE

Innogate Asistanı / Innogate Assistant

 Av. Öykü BESEN

Av. Öykü BESEN

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Enes USLU

Enes USLU

Uzman, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Yekta Pektaş

Yekta Pektaş

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı/Assistant Expert, İTÜ Çekirdek Incubation Program