Organizasyon

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Kadro

Kadro
 Arzu  Eryılmaz

Arzu Eryılmaz

Direktör, İş Geliştirme & İletişim / Director, Business Development & Communication

Av. Ege Koç

Av. Ege Koç

Direktör, Hukuk ve Regülasyon Stratejileri / Director, Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Gözde Çalışır

Gözde Çalışır

Direktör, Operasyon & Proje Geliştirme / Director, Operations & Project Development

 Serap  Demirhas

Serap Demirhas

Direktör, Mali İşler / Director, Financial Affairs

 Volkan Gürler

Volkan Gürler

Direktör, Bina Yönetimi Operasyonu / Director, Facility Management Operations

 Özgür Karadayı

Özgür Karadayı

Direktör, İnşaat Proje / Director, Construction Projects

 Selma Bahçıvanoğlu

Selma Bahçıvanoğlu

Müdür, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Manager, Incubation and Acceleration Programs

 Özlem Sönmez

Özlem Sönmez

Satış Yöneticisi, Uluslararası Kuluçka ve Hızlandırma Programları Senior Account Manager, International Incubation and Acceleration Programs

 Burcu Seherler Algancı

Burcu Seherler Algancı

Kıdemli Uzman, Pazarlama İletişimi & Etkinlik Yönetimi / Senior Expert, Marketing Communication & Event Management

 Kutay Güneştepe

Kutay Güneştepe

Kıdemli Uzman, İş Geliştirme / Senior Specialist, Business Development

 Gizem  Takıl

Gizem Takıl

Kıdemli Uzman, Pazarlama ve İş Geliştirme / Senior Expert, Marketing and Business Development

 Merve  Bahar

Merve Bahar

Marka Yönetimi / Brand Management

 Melike Kuş

Melike Kuş

Uzman, Pazarlama / Expert, Marketing

 Oya Ayanoğlu

Oya Ayanoğlu

Uzman Yardımcısı, Kurumsal İletişim / Assistant Expert, Corporate Communications

 Gizem Yağmur Kılıç

Gizem Yağmur Kılıç

Asistan, İş Geliştirme ve Pazarlama / Assistant, Business Development and Marketing

 Güvenç Sözen

Güvenç Sözen

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek / Senior Specialist, ITU Cekirdek

 Yunis İsmayıl

Yunis İsmayıl

Kıdemli Uzman, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Senior Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Sibel Şerifoğlu

Sibel Şerifoğlu

Uzman Yardımcısı, Kuluçka Merkezi / Assistant Expert, Incubation Center

 Melis Uysal

Melis Uysal

Uzman Yardımcısı, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Assistant Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Olkan İlter Taş

Olkan İlter Taş

Uzman Yardımcısı, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Assistant Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Hatice Ertüzün

Hatice Ertüzün

Uzman Yardımcısı, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Assistant Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Aslıhan Bülbül

Aslıhan Bülbül

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Ferah Demir

Ferah Demir

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Yıldırım Alıcı

Yıldırım Alıcı

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert , Operations & Project Development

 Melisa Sığırcı

Melisa Sığırcı

Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Expert, Operations & Project Development

 Nurşah Söğüt

Nurşah Söğüt

Uzman Yardımcısı, Operasyon & Proje Geliştirme / Assistant Expert, Operations & Project Development

 Galip Cansu Güler

Galip Cansu Güler

Müdür, Mali İşler / Manager, Financial Affairs

 Burcu Yüce

Burcu Yüce

Mali Koordinatör, INNOGATE Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı

 Sibel Orman

Sibel Orman

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Dilek  Kaymak Sağıroğlu

Dilek Kaymak Sağıroğlu

Kıdemli Uzman, Mali İşler / Senior Expert, Financial Affairs

 Mustafa Kalkanlı

Mustafa Kalkanlı

Uzman – Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Arife  Yılmaz

Arife Yılmaz

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Merve  Demirkaya

Merve Demirkaya

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Emine Özhan

Emine Özhan

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Neşe İMECİ

Neşe İMECİ

Yönetici Asistanı, Executive Assistant to CEO

 Cesim  Kılıç

Cesim Kılıç

Kıdemli Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Senior Expert, Facility Management Operations

 Sinan Şengül

Sinan Şengül

Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Expert, Facility Management Operations

 Mustafa Çıtır

Mustafa Çıtır

İdari İşler Sorumlusu, Administrative Affairs Responsible

 Emre Gökgöz

Emre Gökgöz

Bilgi İşlem Uzmanı / Expert, IT

 Sultan Yürekli

Sultan Yürekli

Asistan, Operasyon & Proje Geliştirme / Assistant, Operations & Project Development

  Övgü  GÜNGÖR

Övgü GÜNGÖR

Uzman, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Tuğçe AYDEMİR

Tuğçe AYDEMİR

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme / Expert, Operations and Project Development

 Sevgi TÜRE

Sevgi TÜRE

Innogate Asistanı / Innogate Assistant

 Av. Öykü BESEN

Av. Öykü BESEN

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Enes USLU

Enes USLU

Uzman, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Expert, Incubation and Acceleration Programs