Faydalar

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / Faydalar

Faydalar

Bilimin Merkezi: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İTÜ ARI Teknokent’in de bir üniversite içerisinde bulunması ve bu üniversitenin teknik bir üniversite olması da teknoloji ve bilim alanında iş geliştirmek ve büyümek isteyen girişimci firmalar için, İTÜ ARI Teknokent ekosistemini daha da çekici bir ortam haline getirmektedir.

 

1773 yılına Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi, mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını koruyarak ileri teknoloji araştırmalarında ve bilimsel çalışmalarında hep modern dünya standartlarını yakalayan bir üniversite olmuştur.

 

Araştırma düzeyi, mezunlarının iş bulma oranı, uluslararası görünümü ve eğitim düzeyi gibi ölçütlere dayanılarak yapılan pek çok uluslararası araştırma sonucu dünyada ilk 100 ve ilk 500'e giren İTÜ, uluslararası akreditasyon alanında da dünya lideri olmuştur.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 13 fakültesi, 6 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 2 bölümü, 1 konservatuarı ve bir de Müzik İleri Araştırmalar Merkezi bünyesinde hizmet veren 2000'den fazla personeli, gelişmiş alt ve üstyapı olanakları ile İTÜ ARI Teknokent girişimci firmalarının sanayi projelerine akademik desteği sunan eşi bulunmaz bir kaynaktır.

 

İTÜ ile iş birliği yaparak geliştirilen AR-GE projelerinin hem akademik hem sanayi bakış açısına sahip, uluslararası ölçekte ve rekabetçi üstünlüğe sahip projeler oldukları gözlemlenmektedir.

 

Stratejik Konum: İstanbul

 • Her dönem ekonomik merkez olma özelliğini koruyan İstanbul’un Türkiye GSMH'sindeki payı yaklaşık yüzde 23 düzeyindedir. 

 • İstanbul'un her yıl devlet bütçesine katkısı yüzde 40, buna karşılık devlet harcamalarından aldığı pay yüzde 7-8 dolayındadır.

 • Özel bankaların hepsinin genel müdürlükleri ve Türkiye'deki toplam banka şubelerinin yüzde 21'i İstanbul'da bulunmaktadır.
 • Türkiye genelinde ticaret sektöründe yaratılan katma değerin yüzde 27'si İstanbul'a ait. İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli ihracat ve ithalat kapısı konumundadır.
 • İstanbul'un ihracatı Türkiye toplamının yüzde 46'sını ithalatın ise yüzde 40'ını oluşturmaktadır.
 • İstanbul, turizmin merkezi olması açısından ve özellikle de kongre turizmi açısından büyük bir şansa sahiptir.
 • Coğrafi konumu itibariyle İstanbul’da günün 4 mesai saatinin Asya ülkeleriyle, 6 saatinin Avrupa ülkeleriyle çakışıyor olması İstanbul’a doğal bir finansal merkez olma konumu getirmektedir.
 • Bugün mevduatların yüzde 35'e yakını İstanbul'da toplanmakta ve kredilerin yüzde 33'ü İstanbul'da kullanılmaktadır.

 

İleri Teknolojiler İçin İş birliği Ortamı ve Kümelenme

İTÜ ARI Teknokent, bünyesindeki Ar-Ge şirketlerine sunduğu sinerji ortamıyla; şirketlerin beraber çalışabilmelerine olanak tanıyarak, firmaların aynı ortamda kümelenmeleri, fırsat ve imkânları paylaşabilmeleri, gerektiğinde birlikte rekabet edebilmeleri ve aynı zamanda ilgili oldukları alandaki teknolojinin gelişimini takip edebilmeleri gibi olanaklarla destek olmaktadır.

 

Teknokentte Yaşam

Bütün ofis mekânları 7/24 faaliyete açıktır ve güvenlik ekipleri, CCTV sistemleri ve kartlı geçiş, biyometrik okuyuculu sistemler ile korunmaktadır.

 

İTÜ ARI Teknokent şirketleri; ortak kullanım alanlarındaki toplantı, eğitim ve konferans salonlarından rezervasyon yaptırarak yararlanma imkânına sahiptirler.

 

Ortak Sağlık Birimi hizmeti almak isteyen şirketler için her binada iş yeri hekimleri hizmet vermektedirler.

 

Servis Hizmeti almak isteyen personeller için 30’dan fazla, farklı güzergâhta servis hizmeti verilmektedir. Ayrıca, binalardan şehrin merkezi noktalarına 20:30’da hareket eden mesai servisleri bulunmaktadır.
 

·         İTÜ Laboratuvar ve Araştırma Merkezleri

İTÜ ARI Teknokent şirketlerinin ihtiyaç duydukları hizmete yönlendirilmeleri amacıyla İTÜLABS (İTÜ Laboratuvar Altyapısı Bilgi Sistemi), İTÜ Rektörlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

·         İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜ SEM)

İTÜ SEM, 1997 yılından beri örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim programları düzenlemektedir.
Bu programlar arasında Beceri Kazandırma Programları, Bilgisayar-Bilişim Programları, Dil Eğitim Programları, Kültür ve Sanat Programları ve Spor Eğitim Programları vardır.
Çeşitli uzmanlık sertifika programlarının da bulunduğu merkezde bulunan video-konferans salonu uzaktan eğitim olanakları da sunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

·         İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitim Programları

Cisco Networking Academy: Cisco AÄž Akademisi Programı (Cisco Network Academy Program), bilgi teknolojileri ve bilgisayar ağları kurulumu/işletimi alanlarında var olan ve gün geçtikçe artan yetişmiş insan gücü açığını kapatmak amacıyla dünya çapında yürütülen kapsamlı bir eğitim programıdır. İTÜ, Türkiye’de bu eğitim programına başlayan ilklerden biri ve İstanbul’daki ilk üniversitedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

·         İTÜ Merkez Kütüphanesi

İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olan İTÜ Merkez Kütüphanesi’nin sahip olduğu kütüphane şubelerinin arasında “Makine Fakültesi Ratip Berker Kütüphanesi”, “Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi”, “Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi”, “Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi”, “şşletme Fakültesi Kütüphanesi”, “Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi” bulunmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent şirketleri, kurumsal üye statüsüyle İTÜ Kütüphanesi’ne üye olabilmektedirler. İTÜ Kütüphanesi’ne üye olan İTÜ ARI Teknokent şirketleri, kütüphane kuralları çerçevesinde kitap ödünç alma hakkına ve kütüphane içerisindeki bilgisayarlardan elektronik yayınlara (süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) ulaşabilme olanaklarına sahip olmaktadırlar. 

*Kütüphaneden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için;http://service.library.itu.edu.tr/misafir-kayit adresine bakınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

·         Konaklama

Maçka Kampüsü İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri Misafirhanesi, İTÜ mezununa, İTÜ personeline, İTÜ ARI Teknokent personeline ve dışarıdan katılımcı misafirlere yönelik hizmet vermektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

·         Spor Olanakları

Spor Hizmeti İTÜ Beden Eğitimi Bölümü ve Spor Birliği tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetler genel olarak İTÜ Spor Merkezi kullanımı, tenis üyeliği ve kort kullanımı, kapalı olimpik yüzme havuzu kullanımını kapsamaktadır. İTÜ Spor Merkezi bünyesinde aşağıdaki olanaklar sunulmaktadır:

 • Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu
 • Kapalı Spor Salonu (Basketbol-Voleybol)
 • Tenis Kortları
 • Halı Saha (Açık Hava)
 • Stadyum (Olimpik)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

·         Yemek Olanakları

İTÜ ARI Teknokent girişimci firmaları, gerek İTÜ ARI Teknokent Binaları içerisindeki gerekse İTÜ Kampüsü içerisindeki çeşitli yemek olanaklarından faydalanabilmektedirler. Ayrıca Ayazağa Kampüsü’nün konumu gereği, bu bölgede faaliyet gösteren girişimci firmaların çalışanları kendilerine çok yakın mesafede hizmet veren alışveriş merkezi olanaklarına ve Maslak bölgesindeki sayısız yemek olanaklarına kolaylıkla erişebilmektedirler.