Akademisyenlere Avantajlar

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / Akademisyenlere Avantajlar

Akademisyenlere Avantajlar

 

 

TGB mevzuatı gereği İTÜ öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,
 

  • İTÜ ARI Teknokent’te şirket kurabilir,
  • Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
  • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.


İTÜ ARI Teknokent, İTÜ öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulmuş Akademik Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

 

Şirket Talep Formu

 

Sözleşme Örneği

 

Öğretim Üyesi Talebi

 

Görevlendirme Başvuru Formu