İTÜ Çekirdek'ten Haberler

Sektörde Farklılık Yaratan Çözümler: PhonoClick

20 Kasım 2014 - İTÜ Çekirdek

2006’dan Beri İTÜ ARI Teknokent’te hizmet veren ve bankalar ve perakendeciler için yüksek ölçekli müşteri etkileşim çözümleri sunan PhonoClick firması Genel Müdürü Ahmet Yürekli ile firmanın başarısında İTÜ ARI Teknokent’in bölgede yarattığı sinerji ve İTÜ öğretim üyeleriyle işbirliğinin projelerine etkisi üzerine konuştuk.

Bulut Tabanlı Kurumsal Bilgi Sistemleri

İkinci önemli faaliyet alanımız da bulut tabanlı kurumsal bilgi sistemleri. İşletmelerin iç iletişim, CRM, belge yönetimi gibi ihtiyaçlarını kolay anlaşılır ve kolay kullanılır bir sosyal ağ metaforu içinde sunan bu çözümümüzü, servis sağlayıcılara lisanslıyoruz. Halen Bodru.com ticari markasıyla tüm dünyada sunulan bu çözümümüz, binden fazla işletmede aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca Bodru mobil uygulamaları, Apple iOS App Store ve Google Play Store’da, Bodru web uygulaması da Google Chrome Store’da sunuluyor.

Sektörde Farklılık Yaratan Çözümler

PhonoClick’in çözümleri her zaman ölçeklenebilirlik, kullanılabilirlik ve mobilite açısından yüksek standartlara göre geliştirilir. Bu üç kriterin bugün kurumsal çözümleri başarıya ulaştırmada çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bulut bilişim ile birlikte her üçünde de önemli sıçramalar sağlamak mümkün oldu. Örnek olarak bugün Bodru ile, küçük bir işletmenin saha elemanı, düşük maliyetli bir Android cihaz kullanarak şirketin binlerce dokümanı arasında istediği sözleşme dosyasını saniyeler içinde bulup görüntüleyebiliyor ve müşterisiyle toplantıya bu bilgiyle girebiliyor. Buna benzer özellikler, bundan birkaç yıl öncesine kadar ancak bankalar gibi az sayıda büyük kurumdaki çok pahalı sistemlerle ve ancak masaüstünden sağlanabiliyordu. PhonoClick çözümlerinin bu imkânları yeni müşterilere, yeni maliyet ve performans seviyelerinde, çok daha mobil, çok daha kolay kullanılabilir biçimde sunmakta öncü bir noktada olduğunu düşünüyoruz.

Ar-Ge Çalışmaları

PhonoClick özünde bir Ar-Ge firması. Gelirlerimizin tamamı, özgün Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirilen yazılım tabanlı teknolojilerin lisanslanması veya kullandırılmasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA, Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi kurumlardan destekler de alıyoruz.

İTÜ ARI Teknokent’in, PhonoClick İçin Önemi

İTÜ ARI Teknokent’te ilk olarak 2006 yılında ARI-1 binasında çalışmaya başladık. 2009 yılında da şimdiki Ar-Ge ofisimizin bulunduğu ARI-2 binasına geçtik. İTÜ Teknokent, bizim için yasal maliyet avantajlarının çok ötesinde bir önem taşıyor. Müşterilerimizin önemli bir kısmını büyük bankalar oluşturuyor ve Ar-Ge ekibimizin bu bankaların yönetim merkezlerine yakın bir ortamda çalışması, müşterilerle sık sık bir araya gelmeleri, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp bunlara uygun çözümleri zamanında sunmaları açısından büyük fayda sağlıyor. Ayrıca aynı müşterilere farklı alanlarda hizmet sunan başka firmalarla bir arada olmak, onların geliştiricileriyle bizim geliştiricilerimizin sosyal olarak da görüşebileceği fırsatların oluşmasına, yeni fikirlerin hızla ortaya çıkmasına ve işbirliklerine zemin hazırlıyor.

PhonoClick’in çözümleri her zaman ölçeklenebilirlik, kullanılabilirlik ve mobilite açısından yüksek standartlara göre geliştirilir. Bu üç kriterin bugün kurumsal çözümleri başarıya ulaştırmada çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bulut bilişim ile birlikte her üçünde de önemli sıçramalar sağlamak mümkün oldu. Örnek olarak bugün Bodru ile, küçük bir işletmenin saha elemanı, düşük maliyetli bir Android cihaz kullanarak şirketin binlerce dokümanı arasında istediği sözleşme dosyasını saniyeler içinde bulup görüntüleyebiliyor ve müşterisiyle toplantıya bu bilgiyle girebiliyor.

İTÜ Birikiminden Yararlanma

Bu konuda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak hala teknokent firmaları ile İTÜ arasında, mesela ABD’deki araştırma üniversitelerinin endüstri ile yapmakta olduklarına benzer işbirliklerini sağlamak için çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için fiziksel yakınlık, aynı ortamlarda bulunma, üniversitenin IT, konferans, hatta ders gibi imkanlarından faydalanabilme gibi yöntemleri değerlendirmek iyi olur diye düşünüyoruz. Oysa bugünkü yasal düzenlemeler gereği hala firma çalışanları ofis binası dışına adım attığı anda ilave vergi maliyetleri, istisna kayıpları gibi sonuçları düşünmek durumunda kalıyorlar. Oysa bugün teknokent firmalarının personeli arasında sağlanabilmiş olan sosyalleşme fırsatlarının benzerlerinin, İTÜ eğitim kadrosu ve öğrencileriyle de sağlanması çok faydalı olur.

İTÜ Öğretim Üyeleriyle İşbirliği

Özellikle TÜBİTAK destekli projelerimizde her zaman danışmanlar ve stajyerler için bütçe ayırmaya dikkat ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun payını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Stajyer çalıştırmada, ofis alanıyla ilgili kısıtlar tüm firmalar için önemli bir sorun oluşturabiliyor. Teknokent yönetiminin tüm firmaların ortaklaşa kullanabileceği ve gerektiğinde esnek biçimde uygun maliyetle günlük bazda bile masa kiralanabilecek, istisna imkanlarının geçerli olduğu bir hotdesking alanı oluşturması, projelerde üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine firmalarca daha fazla yer verilmesine çok yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz.

Öğrencilere Staj ve İş Olanağı

3. ve 4. Sınıf öğrencilerine staj imkanları sağlayabiliyoruz. Stajyerlerimizi potansiyel kadrolu çalışanlarımız olarak görüyoruz ve aynı özenle seçmeye çaba sarf ediyoruz.

Rekabete Etki Eden Çözümler

PhonoClick’in çözümleri, hizmet verdiğimiz sektörlerde rekabete büyük etkisi olan çözümler… Müşterilerimizin bizim teknolojilerimizi kullanarak önemli başarılar elde etmelerini, başka türlü oluşturulamayacak faydaları yakalamalarını hedefliyoruz. Aynı kategoride çok sayıda alternatifi olan, müşterimizin iş sonuçlarına büyük katkı yapmayacak çözümler ilgimizi çekmiyor. Projelerimizi değerlendirirken öncelikle bu kritere göre değerlendiriyoruz. Firma olarak büyümemiz, ticari başarımız bunun sonucu olarak geliyor.

Yeni Hedefler, Projeler

Önümüzdeki dönemde özellikle KOBİ ve perakende şirketlerine yönelik çözümlerimizi çeşitlendirmek niyetindeyiz. Bugüne kadar banka ölçeğinde sunduğumuz bazı çözümlerin, özellikle de mobil pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili çözümlerimizin artık bu firmalarda kullanılabileceği altyapının oluştuğunu, bu firmalara katabileceğimiz büyük değerler olduğunu düşünüyoruz.