Akademisyenlere / Öğrencilere Avantajlar

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / Akademisyenlere / Öğrencilere Avantajlar

Akademisyenlere / Öğrencilere Avantajlar

 

 

TGB mevzuatı gereği İTÜ öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,
 

  • İTÜ ARI Teknokent’te şirket kurabilir,
  • Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
  • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.


İTÜ ARI Teknokent, İTÜ öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulmuş Akademik Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

İTÜ ARI Teknokent’e özel farklı bir teşvik modeli ise, İTÜ ARI Teknokent’te öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere (30m2 ve 2 yıl ile sınırlı olmak koşuluyla) sunulan %50 kira indirimidir. Söz konusu kira indirimi İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamındaki bütün binalarda geçerlidir.

İTÜ Öğretim Elemanlarına verilen imkanlara benzer olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi dışındaki diğer üniversitelerden gelen ve İTÜ ARI Teknokent’te şirket kurmak isteyen öğretim görevlilerine de 30m2 ve 2 yıl ile sınırlı olmak üzere %20’lik bir kira indirimi sunulabilmektedir.
 

Öğrencilere Avantajlar

İTÜ ARI Teknokent İTÜ öğrencilerine, kuram ile uygulamayı bir arada sunan uluslararası bir ortam sağlamaktadır. İTÜ öğrencileri için İTÜ ARI Teknokent’te yer alan yerli ve yabancı her şirket, kampüslerinin içine kadar taşınmış birer staj yapma veya çalışma imkânı sağlayan ortam fırsatlarıdır.

Özellikle mühendislik alanlarında eğitim alan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu pratiğe yönelik deneyim kazanma fırsatı İTÜ ARI Teknokent şirketlerinde yapılan stajlar ve yarı/tam zamanlı iş imkânları ile elde edilebilmektedir.

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde düzenlenen seminer, eğitim ve konferanslara katılma imkânı öğrencilere hem bilgi edinme olanağı sunmakta, hem de bu bölgede yer alan teknoloji şirketlerinin ve/veya bölge ile yakın iletişimdeki risk sermayesi, hukuk ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin Türk ve yabancı liderleri ile tanışma, bilgi alışverişinde bulunma olanağı sunmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent’in hedeflerinden biri de öğrencilerin geleceklerini yönlendirmelerini sağlamak, edinecekleri tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye’nin teknoloji üreten genç, dinamik ve girişimci şirketlerini kurmalarına ortam hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Akademik Kuluçka Merkezi’ne öğrenciler tarafından kurulan girişimci AR-GE şirketleri de kabul edilmektedir. Bu Merkez’e başvuran öğrencilerden başvuru ücreti alınmamakta, başta İstanbul Teknik Üniversiteliler olmak üzere öğrenci şirketlerine başarı oranı ve ihtiyaç duyulan destek oranına bağlı olarak İTÜ ARI Teknokent tarafından belli bir süre kira erteleme olanağı sunabilmekte; sonrasında da kira indirimi sağlanabilmektedir.

Ayrıca İTÜ ARI Teknokent Yönetimi; hem kendi kurumsal bilgi birikimini paylaşma yolu ile, hem de düzenlediği konferans, workshop, toplantı, bilgilendirme seminerleri ile İTÜ öğrencilerine girişimcilik, şirket kurma, teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri, proje iş birliği, ortaklıklar konularında bilgi paylaşımında bulunmakta; öğrencilerin fikir ve projelerinin hayata geçirilebilmesi için danışmanlık sağlamaktadır.