İTÜNOVA TTO

İTÜ ARI Teknokent / Ekosistem / İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA TTO
 

 

 

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ulusal kalkınmaya katma değer sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır.

 

İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmeti vermek amacıyla kurulan İTÜNOVA TTO, ‘bilgi’yi sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi hedeflemektedir.

 

İTÜ’nün uluslararası ölçekte bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin artırılması ve üretilen bilginin ticarileştirilerek topluma daha faydalı hale getirilmesi vizyonuyla İTÜNOVA TTO,

·         Bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin akademi-sanayi işbirliği yolu ile artırılması,

·         Bilgilere dayalı ortaya konan yeni teknolojilerin sanayiye sunulması,

·         Ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla araştırmalara daha rahat bir hareket alanı sağlanması,

·         Üretilen bilginin korunması ve bu bilgiyi üretecek girişimcilere uygun platformlar yaratılması için faaliyetlerini sürdürmektedir.