Uyku Bozukluğu / Uyku Apnesi

ARI 3 Binası Seminer Salonu 4

Seminer Saati: 10:00 - 12:00

İTÜ ARI Teknokent ve Medicana International İstanbul Hastanesi işbirliği ile düzenlenecek seminerde Uyku Bozukluğu-Uyku Apnesi konuları işlenecek ve çözümler sunulacaktır.

Uyku günlük yaşamın bir sure için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman değildir. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Yaklaşık 85 türde uyku hastalığı vardır. Çoğu yaşam kalitesinin azalmasına ve kişinin sağlığında bozulmaya neden olur. Uyku bozuklukları trafik ve mesleki kazalara neden olabilmesi nedeniyle bir halk sağlığı sorunudur. Bazı uyku bozuklukları uykuya dalma veya sürdürme güçlüğüne yol açar. Diğer uyku bozuklukları gündüz aşırı uykululuğa neden olur.

DOÇ.DR. HÜSEYİN TURAN ATAY

Medicana International İstanbul Hastanesi Konuşmacı Hakkında

MESLEKİ VE SOSYAL AKTİVİTELER

Türk Tabipler Birliği Üyeliği
Türk Nöroloji Derneği Üyeliği
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Üyeliği
Türk Uyku Tıbbı Derneği Üyeliği
European Sleep Research Society
Türk Nöropsikiyatri Derneği Üyeliği
Türkiye Nörolojik Bilimler Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Nöroloji başasistanı olarak görev yaptığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği’nde servis-poliklinik hizmetleri ve asistan eğitimi yanında, gerek nöroloji kliniklerinin ortak olarak hazırladığı eğitim programları, gerek klinik içi eğitim toplantıları çerçevesinde seminerler vermiş; ayrıca tez aşamasındaki asistanların tez protokollerinin oluşturulması, çalışmaların yürütülmesi, verilerin değerlendirilmesi ve yazım aşamalarında danışmanlık gereksinimlerini karşılamıştır.
             Asistanlığı süresince ve uzmanlığının ilk yıllarında ağırlıklı olarak EEG ve epilepsi ile ilgilenmiş, bir süre EEG laboratuvarında, epilepsiyle ilgilenen diğer uzmanlarla birlikte EEG’leri değerlendirip raporlarını yazmıştır.                                                                                                                                                                                                                                            

Hastane bünyesinde bir uyku laboratuvarı kurulması gündeme geldikten sonra, Aralık 1993-Temmuz 1994 tarihleri arasında 7 ay süreyle İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesindeki Uyku Laboratuvarı’nda eğitim görmüş ve çalışmalara aktif olarak katılmış; Temmuz 1994-Temmuz 1995 tarihleri arasında da bir yıl süreyle A.B.D.’nin Texas eyaleti ve Houston kentindeki Baylor College of Medicine Uyku ve Araştırma Merkezi’nde bilgi ve deneyimini arttırmak üzere çalışmıştır. Burada hastaların anamnezlerinin alınması, değerlendirilmesi, elektrodların ve diğer sensörlerin bağlanması, incelemeler sırasında gece boyunca hastaların izlenmesi ve teknik sorunların giderilmesi, uyku traselerinin skorlanması ve tanıya varma konularında yoğun ve aktif eğitim görmüş; ayrıca klinik içi eğitim ve olgu sunumu toplantılarına katılmıştır.
              Yurda döndükten sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi uyku laboratuvarının kurulmasına ve faaliyete geçmesine öncülük etmiş olup, bu birimin 1995 yılından (2005’ten itibaren yeni yerine taşınarak UYEPAM=Uyku ve Epilepsi Araştırma Merkezi adını almıştır) ve uyku polikliniğinin sorumlu uzmanı olarak, emekli olduğu 2012yılı Haziran ayına kadar görev yapmış ve bu konuda eğitim aktivitelerini yürütmüş; ayrıca zaman zaman epilepsi laboratuvarındaki çalışmalara katılmıştır.
              1996 yılında İstanbul’da düzenlenen 32. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin ve 1999’da gerçekleştirilen IV. Uluslararası Bakırköy Günleri’nin sekreterliğini yapmıştır.

Avrupa Uyku Araştırma Derneği’nin (European Sleep Research Society) 2000 yılında İstanbul’da düzenlediği 15. Avrupa Uyku Kongresi’nin düzenleme komitesinde yer almıştır.                                                                                                                     

2007 yılında Bodrum’da düzenlenen 8. Ulusal Uyku Kongresi’nin başkanlığını yapmıştır.
              Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin iki dönem yönetim kurulu üyeliğini ve bir dönem genel sekreterliğini yapmıştır.
              Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin iki dönem yönetim kurulu üyeliğini ve bunlardan birinde ikinci başkanlığını yapmıştır.
              Halen Türkiye Nörolojik Bilimler Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Türkiye Klinikleri Dergisi’nin Nöroloji bölümünün ve Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi’nin danışma kurulunda yer almaktadır.
              Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 40 civarında makalesi, yine ulusal ve uluslararası kongrelerde, panellerde ve kurslarda sunulmuş 80’in üzerinde bildiri ve konferansı bulunmaktadır.
              Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından hazırlanan ve 2011 yılı başında basılan Uyku Fizyolojisi ve Hastalıkları Kitabı’nın iki bölümünü yazmıştır. Yine dernek tarafından yayımlanan, uyku konusunda bazı (skorlama ve teknisyen eğitimiyle ilgili) kılavuzların çevirisine katkıda bulunmuştur.

Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği dosyanın incelenmesi sonucunda, 2011 yılında Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlığı da tescil edilmiş, bu konuda eğitim verme ve uzman yetiştirme yetkisine sahip olmuştur.

Daha önce, aralıklarla (part-time olarak) Okmeydanı Memorial Hastanesi ve Bakırköy ENT Merkezi’nin de uyku laboratuvarları sorumlu uzmanlığını yürütmüştür.

Etkinliğe Kayıt Ol

Aşağıdaki formu doldurarak etkinliğe kayıt olabilirsin.