FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS BİLGİLERİ

ARI3 Seminer Salonu

 İTÜ ARI TEKNOKENT ve İTÜSEM işbirliği ile İTÜ Rektörü onaylı sertifika verilecektir. EĞİTİM ÜCRETİ: 500 TL + KDV dir.

 

KİŞİ KAPASİTESİ: Min. 8 Max. 15 kişi

SON BAŞVURU TARİHİ: 22 Ekim 2018

 

SEMİNER İÇERİĞİ :

Finansal Tabloların Okunması
Finansal Tablolar
Bilanço-Gelir Tablosu- Aralarındaki İlişki
Nakit Akım Tablosu  ile Finansal Analiz (Nakit Kontrolü)
Finansal Analiz, Ne İçin Nasıl?
Oran Analizi
Örnek Vaka
Finans/Finansman/ Finansal Yönetim Nedir?
Organizasyon Yapısı
Amaç ve Görevler
Fonksiyonlar ve İşleyiş
Çalışma Sermayesi Yönetim Nedir?
Alacak yönetimi /Stok yönetimi
Etkinlik süresi,
İşletme sermayesi yönetimi
Finansal Planlama ve Sürdürülebilir Büyüme
Finansal planlama süreci
Finansal planlamada tahmin yöntemleri
Bütçeler ve kontrol
Nakit bütçeleri
İçsel büyüme ve sürdürülebilir büyüme
Paranın Zaman Değeri
Temel Finans Matematiği: Faiz hesaplamaları
Basit Faiz, Gelecek Değer ve Bileşik Faiz
Şimdiki Değer Hesaplamaları, Pratik Hesaplama Teknikleri
Reel veya Nominal Nakit Akışları
Excel İle Finansal Hesaplamalar
Finansal Piyasalar ve Ürünler
Para  ve Sermaye Piyasaları
Menkul kıymet Borsaları
Hisse Senetleri
Tahvil ve Bonolar
Hisse senetlerini değerleme

SEMİNERİN AMACI: Eğitimin asıl amacı; finans eğitimi almamış fakat finans ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve çalışanların, temel finans konularında bilgilendirilmesidir.  İş hayatında hemen hemen her bölüm sorumlusu, üst düzey yönetici adayları veya yöneticiler finansal verilerle karşılaşır veya bu verileri kullanır. Eğitimin bir diğer amacı da katılımcıların finansçılarla ortak bir dil kullanımının sağlanmasıdır. 

KATILIM KOŞULU: Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İTÜ ARI Teknokent tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı)  ‘Mikro MBA’ uzmanlık sertifikası verilecektir. Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış öğrencilere ise katılım belgesi verilecektir. 

HEDEF KİTLE: İşletme sahipleri, şirket yöneticileri ve finans ve muhasebe ile ilgilenen veya bu konuları kullanan bölüm sorumlu ve çalışanları. Seminerde katılımcılara örnek olaylar ve iş hayatından gerçek uygulama ve olaylara yer verilerek konulara özellikle pratik bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

 

 

 


 

 

Prof. Dr. Oktay Taş

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim Dalı Başkanı

Etkinliğe Kayıt Ol

Aşağıdaki formu doldurarak etkinliğe kayıt olabilirsin.