6 SİGMA YAKLAŞIMI

ARI3 Seminer Salonu

EĞİTİMİMİZ ÜCRETLİ OLUP EĞİTİM ÜCRETİ: 200 TL + KDV DEN OLUŞMAKTADIR. 

 

SEMİNER İÇERİĞİ :

 • Altı Sigma’nın Tanımı
• Altı Sigma’nın Gelişimi
• Altı Sigma Felsefesi
• Altı Sigma Nasıl Çalışır?
• Altı Sigmanın Hedefi
• Altı Sigma Farkı
• Altı Sigma Yararları
• Altı Sigma İyileştirmesi
• Stratejilerin Yayılımı ve Altı Sigma
• Problem Çözümüne Altı Sigma Yaklaşımı
• Altı Sigma Örgütlenmesi
• Altı Sigma Organizasyonu: Roller
• Altı Sigma Uygulama Stratejileri
• Problem Çözme Modeli
• Kalite İyileştirme Araçları
• Altı Sigma Projelerinin Amacı
• Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi
• Tasarımda Altı Sigma Metodolojisi
• Altı Sigma Kritik Başarı Faktörleri
• Altı Sigma, Kültürel Değişimi Nasıl Sağlar?
• Altı Sigma Kültürü
• Altı Sigma Sonuçları
Sipariş ve Stok Yönetimi Eğitim İçeriği
• Malzeme Yönetimi, Amaçları, Kapsamı ve Faaliyetleri
• Lojistik ve Stoklar
• Lojistik Sisteminde Stokların Yeri ve Önemi
• Stok ve Envanter Kavramları
• Stok Çeşitleri
• Stok Yönetiminin Amacı ve İşlevi
• Stok Devir Hızı
• Stok Maliyetleri
• Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması (ABC Analizi)
• Sipariş Verme Sistemleri
• Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)
• Deterministik ve Sürekli Stok Kontrol Modelleri
o Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ) [Tek Kalem]
o Ekonomik Üretim Miktarı
o Güvenlik Stoğunun Belirlenmesi
o Miktar Esaslı İndirimler
o Bekleyen (Karşılanmamış) Sipariş Modeli
o Stokları Azaltmada Temel Yaklaşımlar
• Malzeme Gereksinim Plânlaması
o Ürün Ağacı
o Güvenlik Stoğu
o Tedarik Süresi
• Malzeme Gereksinim Plânlaması Sistematiği
• MRP’de Sipariş (Parti Büyüklüğü) Miktarlarının Hesaplanması
• Örnekler

SEMİNERİN AMACI: Tüm üretim (mamul veya hizmet) işletmelerinde sürdürülebilir kalite anlayışıyla hareket ederek sürekli gelişmeyi sağlamak ve çıktılardaki değişkenlikleri sıfırlamayı hedef alarak istatistiksel yöntemler aracılığıyla süreçleri tasarlamak için gerekli kuramsal bilgileri paylaşmak, uygulamalardan örneklerle pekiştirmek.

KATILIM KOŞULU: Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İTÜ ARI Teknokent tarafından resmi (İTÜ rektörü ıslak imzalı)  ‘Mikro MBA’ uzmanlık sertifikası verilecektir. Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış öğrencilere ise katılım belgesi verilecektir. 

HEDEF KİTLE: Bu alanda çalışmak isteyen, teknik olan ya da olmayan tüm sektör yöneticileri veya çalışanları katılabilir. 

KİŞİ KAPASİTESİ: Min 15 Max. 30 kişi

SON BAŞVURU TARİHİ: 22 Ekim 2018

EĞİTİME KATILANLARA SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

 

 

 

Dr. H. Bülent CERİT

Etkinliğe Kayıt Ol

Aşağıdaki formu doldurarak etkinliğe kayıt olabilirsin.